Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. Cenik velja od 1.9.2019 dalje.
 2. Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV, popusti se ne seštevajo.
 3. Storitve se plačujejo vnaprej.
 4. Prijave ter odjave na vadbe potekajo preko sistema Fitogram, kjer se tudi vodijo obiski, karte…
 5. Veljavnost karte:
 • Mesečna karta (4 obiski): 4 tedne od dneva nakupa.
 • Mesečna karta (8 obiskov): 4 tedne od dneva nakupa.
 • Trimesečna karta (12 obiskov): 12 tednov od dneva nakupa.
 • Trimesečna karta (24 obiskov: 13 tednov od dneva nakupa.
 • Polletna karta (24 obiskov): 24 tednov od dneva nakupa.
 • Polletna karta (48 obiskov): 25 tednov od dneva nakupa.
 1. Karto je možno plačati z gotovinskim plačilom ali z nakazilom na TRR račun podjetja.
 2. Po preteku karte obiskov ni mogoče več koristiti. Denarja za neizkoriščene karte in storitve s pretečenim rokom veljavnosti ne vračamo.
 3. V primeru nepredvidenih situacij, ki trajajo dalj časa (poškodbe, bolezni, daljši dopusti…) se karta v dogovoru podaljša. V primeru drugih razlogov se karte ne podaljšujejo, je pa vedno možnost obiska vadbe v drugem terminu, po dogovoru. 
 4. Karte niso vezane na koledarski mesec.
 5. Vračilo denarja za neizkoriščene karte ni možno.
 6. Vse karte so neprenosljive.
 7. S podpisom prijavnice, ki jo vadeči podpiše pri prvem obisku, se vadeči strinja s splošnimi pogoji.
 8. Če vadbe zaradi praznikov, drugih situacij s strani ponudnika vadb, odpadejo, potem se veljavnost kart ustrezno podaljša.
 9. Pridružujemo si pravico do sprememb cen in programa storitev.
 10. Ponudnik vadb se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost svojih uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
 11. Ponudnik za potrebe opravljanja storitev zbira, vodi, obdeluje in shranjuje pridobljene podatke vadečih do njihovega pisnega preklica.
 12. Vadeči se strinja, da je poučen o športnih aktivnostih izvajalca vadbo, ki jih izvaja na lastno željo ter odgovornost ter se vadb ne udeležuje, če je po zdravljenju po hujših telesnih poškodbah/boleznih (operacije kolena, hrbtenice..) brez predhodnega priporočila osebnega zdravnika.
 13. Vadeči se strinja, da v primeru poškodb in njihovih posledic ne bom sam/a ali po tretjih osebah uveljavljal/a zahtevkov proti ponudniku vadb, proti posameznemu inštruktorju zaradi lastne malomarnosti in s tem povzročenih poškodb na sebi.
 14. Vadeči dovoljuje, da lahko ponudnik vadb foto, video posnetke uporabi, ne da bi za to potrebovalo njegovo posebno dovoljenje. Ponudnik bo osebne podatke uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 15. Vadeči izjavlja, da bo s športno opremo (hammocki, pilates rekviziti, blazine..), ki je last ponudnika vadb, upravljal kot dober gospodar in bo v primeru povzročitve škode zaradi malomarnega ravnanja, le-to dolžan poravnati sam.
 16. Vadeči prav tako izjavlja, da bo z notranjo opremo studia Body Minding upravljal kot dober gospodar in bo v primeru povzročitve škode zaradi malomarnega ravnanja, le-to dolžan poravnati sam.
 17. Prav tako bo vadeči primoran poravnati škodo nastalo v primeru odtujitve lastnine ponudnika vadb.
 18. Za odtujene osebne predmete vadečih ne odgovarjamo.
 19. Pridržujemo si pravico, da se urnik lahko spreminja skozi celo leto glede na potrebe in povpraševanja članov.
 20. Osebna izkaznica podjetja: Body Minding, športne storitve, Valentina Štagar s.p., Podgorica 32, 1231 Ljubljana-Črnuče. DŠ: 17841674.

Ljubljana, 1.9.2019

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram