Zdravje na delovnem mestu

Zdravje na delovnem mestu – promocija vadbe v podjetjih

Obstaja več definicij zdravja. Najnovejša je, da je zdravje dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju.

Vir: Svetovna zdravstvena organizacija

Torej zdravje ni več stvar posameznika, vendar je odgovornost celotne družbene skupnosti. Ker le zdravi posamezniki lahko prispevajo k večji blaginji družbe in uspehu posameznih podjetij. Zato je zdravje na delovnem mestu pomembno za vse.

Na dolgoročno poslovno uspešnost podjetja vplivajo predvsem zaposleni, posredno ali neposredno. Vpliv na delovno uspešnost posameznika ima pa tudi njegov zdrav življenjski slog, med in izven delovnega časa.

Eden izmed temeljev ohranjanja zdravja (poleg prehrane, spanja, vzdrževanja pozitivnih socialnih stikov, soočanja s stresnimi dejavniki…) je tudi redno telesno gibanje. Gibanje je lahko v naravi (tek, kolesarjenje, plavanje, hribolazništvo..), lahko je pa usmerjeno gibanje, kjer je fokus na tistih mišicah, ki so zaradi prekomernega sedenja, enostranskega gibanja… zapostavljene ali pa prekomerno obremenjene.

“Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec na osnovi zakona izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Gre za skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s sinergijo:

 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
 • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
 • spodbujanja osebnostnega razvoja.

Pravne temelje podaja Zakon o varnosti in zdravju pri delu; v nadaljevanju: zakon), ki pravi, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja.  To pa pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec mora načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu tudi v  izjavi o varnosti z oceno tveganja,  kar določa 27. točka 76. člena zakona.”

Vir: https://www.gov.si/teme/promocija-zdravja-na-delovnem-mestu/

Zakaj je redno gibanje/vadba zaposlenih v določenem podjetju tako pomembna?

 • povečuje umske sposobnosti in daljša koncentracijo zaposlenih,
 • povečuje fizično in psihično počutje,
 • povečuje produktivnost zaposlenih,
 • izboljšuje poslovne rezultate;
 • povečuje zadovoljstvo zaposlenih in pripadnost podjetju,
 • povečuje vzdržljivost in zmožnost premagovanja stresa,
 • povečuje samopodobo posameznika tudi z vzdrževanjem telesne teže,
 • izboljšuje delovno okolje in odnose med zaposlenimi,
 • izboljšuje moč, gibljivost, ravnotežje, koncentracijo in propriocepcijo,
 • krepi mišice celotnega telesa,
 • pomaga proti bolečinam v hrbtenici, ki nastanejo zaradi prekomernega sedenja ali ponavljajočih se gibov,
 • motivira posameznike, da izboljšajo svoj življenjski stil in izberejo zdravje.

Na voljo imam več oblik sodelovanja: 

 • vadba v vašem podjetju
 • vadba v Body Minding studiu (Pilates, Antigravity, Barre)
 • ostalo, po dogovoru

Kaj potrebujete za vadbo?

 • Blazina (lahko je joga ali pilates)
 • Brisačka
 • Voda/tekočina
 • V kolikor se uporabljajo kakšni rekviziti, jih jaz prinesem s sabo

Zakaj izbrati pilates, Antigravity fitness ali barre v Body Minding studiu?

 • majhne skupine
 • vadba se prilagaja stopnji znanja, moči, fleksibilnosti in željam posameznika
 • gre za hkratno krepitev ter raztezanje telesa
 • poudarek je na mobilizaciji hrbtenice, ki je danes zaradi sedečega življenja preobremenjena
 • krepi se mišice trupa, katere skrbijo za lepo držo telesa
 • krepitev dihalnih mišic
 • pomiritev uma, urjenje koncentracije, preusmeritev misli
 • tehnike sproščanja, antistresne tehnike
 • vadba je primerna za vsakogar

Pošljite nam povpraševanje preko Kontakta

Vlaganje v zdravje na delovnem mestu je dolgoročen vložek v zdravo in produktivno podjetje.


Če želiš preveriti, če je še kakšno mesto prosto –> URNIK
Cene pa lahko pogledaš tukaj –> CENIK
 

zdravje na delovnem mestu 

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram